Гомотоксикологія та антигомотоксичне лікування PDF Друк e-mail
П'ятниця, 31 грудня 2010

Herba Est Ex Luce – рослина із світла.

 

Гомотоксикологія – один із альтернативних напрямків медицини , який представляє собою синтез сучасних досягнень медицини і гомеопатичного підходу до лікування хворих . Цей метод логічно і практично продовжив і розвинув принципи холестичної медицини , яка передбачає комплексний підхід в лікуванні людини як єдиної біологічної системи .

Засновником методу є німецький лікар Ганс-Генріх Рекевег .Згідно його теорії , організм людини є відкритою саморегулюючою біологічною системою . Однак, як і в будь-якій іншій динамічній системі, рівновага може бути порушена: зокрема, для біологічної системи чинниками зниження стабільності, відповідно до теорії гомотоксикозу, вважають ендогенні і екзогенні токсини (гомотоксини).

Вплив цих хімічних речовин, різних за походженням - надходять в організм ззовні або виробляються в ході обмінних процесів - викликає відповідні захисні реакції біологічної системи, що виявляються, по Реккевегу, у формі симптомів захворювання. Тому визначення захворювання, дане основоположником методу і прийняте в гомотоксикології, було сформульовано таким чином: "хвороба являє собою комплекс доцільних захисних процесів в організмі, а також проявів намагання компенсувати інтоксикацію".

Антигомотоксичні препарати отримали назву комплексних в силу того, що до їх складу входить цілий ряд гомеопатичних засобів, поєднана дія яких дозволяє забезпечити їх великий дезінтоксикаційний ефект. Не менш важливим поряд з дезінтоксикацією видається й інший аспект гомотоксикології: згідно з визначенням захворювання, його терапія повинна не просто придушувати симптоми, а додатково сприяти активації захисних сил організму.

З урахуванням цих трьох найважливіших аспектів: регуляторного впливу на відкриту біоло-гічну систему; зв'язування та виведення токсичних для організму речовин і, нарешті, стиму-ляції його захисних сил, був створений цілий спектр лікарських засобів - комплексних біоло-гічних антигомотоксичних препаратів виробництва фірми "Хеель" ("Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ ", Німеччина, Баден-Баден).

 

Фірма "Heel" - була створена доктором Гансом-Генріхом Рекевегом в Берліні в 1936 році.

Назва компанії складається з заголовних букв відомого латинського виразу "Herba est ex luce", що означає "Рослина черпає цілющу силу зі світла".

Антигомотоксичні препарати виготовляють з натуральних природних компонентів: екстрак-тів з рослин, витяжок з органів тварин, стерилізованих культур мікроорганізмів, мінеральних речовин, мікроелементів, каталізаторів і т. п. Всі ці компоненти обробляють згідно з принци-пами гомеопатичної технології потенціювання, тобто методами послідовного розведення і динамізації компонентів. Таким чином, в антигомотоксичних препаратах, як і гомеопатич-них, біологічно активним початком служать не концентровані речовини, а їх мікродози. Надходячи в організм мікродози не викликають перевантаження , а навпаки, стимулюють його системи і підключають додаткові захисні механізми.

Лікування антигомотоксичними препаратами об'єднує в собі кращі традиції, що подаються як гомеопатією, так і алопатичною медициною. Зі звичайною медициною ці препарати об'єднує нозологічний принцип призначення і звичність лікарських форм. При цьому концепція складу біологічних препаратів, на відміну від алопатичних лікарських засобів, пов'язана не з симптоматикою захворювання, а з регуляторним, дезінтоксикаційним впливом, стимулюючим захисні сили організму.

Великою заслугою Реккевега було створення концепції гомотоксичних фаз (гуморальні – екскреції, реакції, відкладання; клітинні – насичення, дегенерації, новоутворень ) як структурно - часових утворень, що виникають в організмі у відповідь на дію гомотоксинів, з визначенням їх зв’язку з локалізацією в різних тканинах організму (ектодермальній, ентодермальніій, мезодермальній).

Такі відомості дають більш глибоке уявлення про захворювання кожного конкретного хворого, дозволяють вибрати вірну тактику та тривалість лікування.

Лікувальний препарат є лише одним з компонентів терапевтичного впливу, тому дуже важ-ливо, хто і як його призначає хворому. Індивідуальний підбір ліків, їх ступеня розведення (динамізації) і відповідних сполучень є надто суттєвим для досягнення лікувального ефекту .

Для того, щоб керувати процесом природнього зцілення, із врахуванням біологічних взаємо-зв’язків та антигомотоксичної методики, лікар повинен використовувати не тільки комплексні препарати ( що полегшує підбір ), але і одиничні препарати, які мають неоціненне значення . Поєднання порозуміння та уміння, яке є наближеним до медичного мистецтва, і надає оптимальну ефективність проведеному лікуванню.

 

Официальный веб-сайт фирмы Каскад Медикал – эксклюзивного представителя немецкой компании Heel в Украине

 

Бажаємо Вам здоров'я!

 
Стежте за нами у соціальних мережах